Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0278(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0061/2007

Ingediende teksten :

A6-0061/2007

Debatten :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Stemmingen :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Stemverklaringen
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Notulen
Donderdag 29 maart 2007 - Brussel

8.8. Biologische productie en etikettering van biologische producten * (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0095)

Het woord wordt gevoerd door Marie-Hélène Aubert (rapporteur), die op grond van artikel 53 van het Reglement om uitstel van de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie verzoekt. Het Parlement stemt in met dit verzoek. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Roberta Angelilli trok namens de UEN-Fractie amendement 167 van haar fractie ten gunste van amendement 171 in.

Juridische mededeling - Privacybeleid