Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0806(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0052/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0052/2007

Συζήτηση :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2007 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0096

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες

8.9. Ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την έγκριση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2002/348/ΔΕΥ της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Giusto Catania (A6-0052/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0096)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0096)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου