Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2042(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0037/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0037/2007

Συζήτηση :

PV 28/03/2007 - 21
CRE 28/03/2007 - 21

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2007 - 8.14
CRE 29/03/2007 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0101

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες

8.14. Η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών στην ΚΓΠ (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ένταξη των νέων κρατών μελών στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) [2006/2042(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0101)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου