Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 29 март 2007 г. - Брюксел

9. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Marta Vincenzi - A6-0058/2007: Bruno Gollnisch

Доклад Marie-Hélène Aubert - A6-0061/2007: Richard Corbett

Доклад Giusto Catania - A6-0052/2007: Andreas Mölzer

Доклад Joost Lagendijk - A6-0067/2007: Eugen Mihăescu, Димитър Стоянов, Zita Pleštinská, Árpád Duka-Zólyomi и Andreas Mölzer

Доклад Ville Itälä - A6-0069/2007: Astrid Lulling

Доклад Alain Lamassoure - A6-0066/2007: Czesław Adam Siekierski

Доклад Ivo Belet - A6-0036/2007: Jaroslav Zvěřina и Richard Corbett

Доклад Csaba Sándor Tabajdi - A6-0037/2007: Danutė Budreikaitė

Правна информация - Политика за поверителност