Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 29 martie 2007 - Bruxelles

9. Explicaţii privind votul
Stenograma

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Marta Vincenzi - A6-0058/2007: Bruno Gollnisch

Raport Marie-Hélène Aubert - A6-0061/2007: Richard Corbett

Raport Giusto Catania - A6-0052/2007: Andreas Mölzer

Raport Joost Lagendijk - A6-0067/2007: Eugen Mihăescu, Dimitar Stoyanov, Zita Pleštinská, Árpád Duka-Zólyomi şi Andreas Mölzer

Raport Ville Itälä - A6-0069/2007: Astrid Lulling

Raport Alain Lamassoure - A6-0066/2007: Czesław Adam Siekierski

Raport Ivo Belet - A6-0036/2007: Jaroslav Zvěřina şi Richard Corbett

Raport Csaba Sándor Tabajdi - A6-0037/2007: Danutė Budreikaitė

Aviz juridic - Politica de confidențialitate