Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 29. marca 2007 - Brusel

9. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Marta Vincenzi - A6-0058/2007: Bruno Gollnisch

Správa: Marie-Hélène Aubert - A6-0061/2007: Richard Corbett

Správa: Giusto Catania - A6-0052/2007: Andreas Mölzer

Správa: Joost Lagendijk - A6-0067/2007: Eugen Mihăescu, Dimitar Stoyanov, Zita Pleštinská, Árpád Duka-Zólyomi a Andreas Mölzer

Správa: Ville Itälä - A6-0069/2007: Astrid Lulling

Správa: Alain Lamassoure - A6-0066/2007: Czesław Adam Siekierski

Správa: Ivo Belet - A6-0036/2007: Jaroslav Zvěřina a Richard Corbett

Správa: Csaba Sándor Tabajdi - A6-0037/2007: Danutė Budreikaitė

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia