Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 29 mars 2007 - Bryssel

9. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Marta Vincenzi - A6-0058/2007: Bruno Gollnisch

Betänkande Marie-Hélène Aubert - A6-0061/2007: Richard Corbett

Betänkande Giusto Catania - A6-0052/2007: Andreas Mölzer

Betänkande Joost Lagendijk - A6-0067/2007: Eugen Mihăescu, Dimitar Stoyanov, Zita Pleštinská, Árpád Duka-Zólyomi och Andreas Mölzer

Betänkande Ville Itälä - A6-0069/2007: Astrid Lulling

Betänkande Alain Lamassoure - A6-0066/2007: Czesław Adam Siekierski

Betänkande Ivo Belet - A6-0036/2007: Jaroslav Zvěřina och Richard Corbett

Betänkande Csaba Sándor Tabajdi - A6-0037/2007: Danutė Budreikaitė

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy