Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 29 март 2007 г. - Брюксел

10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Francesco Musotto уведоми за следните свои намерения за гласуване:

Доклад Esko Seppänen - A6-0065/2007

- резолюция (в цялост): за

Доклад Ville Itälä - A6-0069/2007

- предложение за изменение 8: за

- предложение за изменение 5: против

Доклад Alain Lamassoure - A6-0066/2007

- предложение за изменение 2: против

- предложение за изменение 3: против

- параграф 12: за

- предложение за изменение 6: за

- предложение за изменение 14: против

- предложение за изменение 4: против

- параграф 25, първа част: за

- параграф 25, втора част: против

- параграф 25, трета част: против

- параграф 29: за

- предложение за изменение 1: против

- параграф 32: за

- предложение за изменение 9, втора част: против

- резолюция (в цялост): за

Доклад Ivo Belet - A6-0036/2007

- предложение за изменение 35: за

- параграф 21: против

- параграф 44, първа част: за

- предложение за изменение 44, втора част: за

- параграф 27, втора част: за

- параграф 61: против

- предложение за изменение 4: за

- съображение H: за

- съображение M: за

- предложения за изменения 9+55: за

- предложение за изменение 29: против:

Правна информация - Политика за поверителност