Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 29. března 2007 - Brusel

10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Francesco Musotto vystoupil s následujícím sdělením o úmyslu hlasovat:

Zpráva Esko Seppänen - A6-0065/2007

- usnesení (celé znění): pro

Zpráva Ville Itälä - A6-0069/2007

- pozměňovací návrh 8: pro

- pozměňovací návrh 5: proti

Zpráva Alain Lamassoure - A6-0066/2007

- pozměňovací návrh 2: proti

- pozměňovací návrh 3: proti

- bod 12: pro

- pozměňovací návrh 6: pro

- pozměňovací návrh 14: proti

- pozměňovací návrh 4: proti

- bod 25 1. část: pro

- bod 25 2. část: proti

- bod 25 3. část: proti

- bod 29: pro

- pozměňovací návrh 1: proti

- bod 32: pro

- pozměňovací návrh 9 2. část: proti

- usnesení (celé znění): pro

Zpráva Ivo Belet - A6-0036/2007

- pozměňovací návrh 35: pro

- bod 21: proti

- bod 44, 1. část: pro

- pozměňovací návrh 44 2. část: pro

- bod 27 2. část: pro

- bod 61: proti

- pozměňovací návrh 4: pro

- bod odůvodnění H: pro

- bod odůvodnění M: pro

- pozměňovací návrhy 9+55: pro

- pozměňovací návrh 29: proti

Právní upozornění - Ochrana soukromí