Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 29. marts 2007 - Bruxelles

10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Francesco Musotto havde givet meddelelse om følgende stemmeintentioner:

Betænkning: Esko Seppänen - A6-0065/2007

- beslutning (som helhed): for

Betænkning: Ville Itälä - A6-0069/2007

- ændringsforslag 8: for

- ændringsforslag 5: imod

Betænkning: Alain Lamassoure - A6-0066/2007

- ændringsforslag 2: imod

- ændringsforslag 3: imod

- punkt 12: for

- ændringsforslag 6: for

- ændringsforslag 14: imod

- ændringsforslag 4: imod

- punkt 25, 1. del: for

- punkt 25, 2. del: imod

- punkt 25, 3. del: imod

- punkt 29: for

- ændringsforslag 1: imod

- punkt 32: for

- ændringsforslag 9, 2. del: imod

- beslutning (som helhed): for

Betænkning: Ivo Belet - A6-0036/2007

- ændringsforslag 35: for

- punkt 21: imod

- punkt 44, 1. del: for

- ændringsforslag 44, 2. del: for

- punkt 27, 2. del: for

- punkt 61: imod

- ændringsforslag 4: for

- punkt H: for

- punkt M: for

- ændringsforslag 9+55: for

- ændringsforslag 29: imod:

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik