Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 29 mars 2007 - Bryssel

10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Francesco Musotto a fait connaître ses intentions de votes suivantes:

Betänkande Esko Seppänen - A6-0065/2007

- resolutionen (i sin helhet): ja

Betänkande Ville Itälä - A6-0069/2007

- ändringsförslag 8: ja

- ändringsförslag 5: nej

Betänkande Alain Lamassoure - A6-0066/2007

- ändringsförslag 2: nej

- ändringsförslag 3: nej

- punkt 12: ja

- ändringsförslag 6: ja

- ändringsförslag 14: nej

- ändringsförslag 4: nej

- punkt 25, första delen: ja

- punkt 25, andra delen: nej

- punkt 25, tredje delen: nej

- punkt 29: ja

- ändringsförslag 1: nej

- punkt 32: ja

- ändringsförslag 9, andra delen: nej

- resolutionen (i sin helhet): ja

Betänkande Ivo Belet - A6-0036/2007

- ändringsförslag 35: ja

- punkt 21: nej

- punkt 44, första delen: ja

- ändringsförslag 44, andra delen: ja

- punkt 27, andra delen: ja

- punkt 61: nej

- ändringsförslag 4: ja

- skäl H: ja

- skäl M: ja

- ändringsförslag 9+55: ja

- ändringsförslag 29: nej:

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy