Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 29 март 2007 г. - Брюксел

11. Съобщаване на общи позиции на Съвета

Председателят обяви, на основание член 57, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните общи позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, а също и позицията на Комисията относно:

- Обща позиция, приета от Съвета на 22 март 2007 г. с цел приемането на Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на втора Програма за действие на Общността в областта на здравето (2007 - 2013 г.) (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Обща позиция, приета от Съвета на 22 март 2007 г. с оглед приемане на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи (17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : BUDG

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 30.03.2007.

Правна информация - Политика за поверителност