Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 29. března 2007 - Brusel

11. Sdělení společných postojů Rady

Předseda oznámil, že na základě čl. 57 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené společné postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a postoj Komise k těmto společným postojům:

- Společný postoj Rady ze dne 22. března 2007 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2007–2013) (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD))
předáno příslušný výbor: ENVI

- Společný postoj přijatý Radou ze dne 22. března 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí (17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD))
předáno příslušný výbor: BUDG

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 30.3.2007.

Právní upozornění - Ochrana soukromí