Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 29. marts 2007 - Bruxelles

11. Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Formanden afgav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 57, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende fælles holdninger, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Fælles holdning fastlagt af Rådet den 22. marts 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af andet EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013) (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD))
henvist til: korr.udv.: ENVI

- Fælles holdning vedtaget af Rådet den 22. marts 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske transport- og energinet (17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD))
henvist til: korr.udv.: BUDG

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 30.03.2007.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik