Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 29 март 2007 г. - Брюксел

13. Състав на Парламента

Titus Corlăţean уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 09.03.2007 г.

В съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, Парламентът обяви неговото място за свободно, считано от тази дата и уведоми за това съответния национален орган.

Компетентните румънски органи уведомиха за назначаването на Vasile Puşcaş като член на Европейския парламент на мястото на Titus Corlăţean, считано от 09.03.2007 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Vasile Puşcaş заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност