Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 29. märts 2007 - Brüssel

13. Parlamendi koosseis

Titus Corlăţean on esitanud kirjaliku tagasiastumisavalduse parlamendiliikme ametist alates 09.03.2007.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 1 märkis parlament tema ametikoha vabaksjäämist ja teavitab sellest asjassepuutuvat liikmesriiki.

Rumeenia pädevad ametiasutused on teatanud Titus Corlăţeani asemel Vasile Puşcaşi ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 09.03.2007.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust tema mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Vasile Puşcaş vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika