Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 29 maart 2007 - Brussel

13. Samenstelling Parlement

Titus Corlăţean heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 09.03.2007.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1 van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf die datum vacant is en stelt de betrokken lidstaat hiervan op de hoogte.

De bevoegde Roemeense autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Vasile Puşcaş tot lid van het Parlement, in de plaats van Titus Corlăţean, met ingang van 09.03.2007.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, neemt Vasile Puşcaş, overeenkomstig artikel 3, lid 2 van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid