Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 29. marca 2007 - Brusel

13. Zloženie Parlamentu

Titus Corlăţean podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s platnosťou od 9.3.2007.

Parlament v súlade s čl. 4 ods. 1 rokovacieho poriadku potvrdil uvoľnenie mandátu od tohto dňa a oznámil to príslušným úradom členského štátu.

Príslušné rumunské úrady oznámili menovanie Vasilea Puşcaşa za poslanca namiesto Titusa Corlăţeana, a to s účinnosťou od 9.3.2007.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje rokovaní Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia