Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 29. maaliskuuta 2007 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 5.Euroopan unionin yhteisen ulkopolitiikan näkymät vuonna 2007, mukaan luettuna Yhdysvaltojen Eurooppaan sijoittamat ohjuspuolustusjärjestelmät (keskustelu)
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 7.Euroopan parlamentin uusien jäsenten valtakirjojen tarkastus
 8.Äänestykset
  8.1.Sovittelu siviili- ja kauppaoikeuden alalla ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.2.Euroopan investointirahaston pääoman korottaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.3.Giuseppe Garganin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.4.Lääkinnällisistä laitteista annettujen direktiivien tarkistaminen ***I (äänestys)
  8.5.Yritysten rakennetilastot ***I (äänestys)
  8.6.Lippuvaltion vaatimusten noudattaminen ***I (äänestys)
  8.7.Alusten omistajien siviilioikeudellinen vastuu ja rahavakuudet ***I (äänestys)
  8.8.Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät * (äänestys)
  8.9.Turvallisuus jalkapallo-otteluissa * (äänestys)
  8.10.Kosovon tulevaisuus ja EU:n rooli (äänestys)
  8.11.Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuus (äänestys)
  8.12.Vuoden 2008 talousarvion suuntaviivat - pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX (äänestys)
  8.13.Ammattilaisjalkapalloilun tulevaisuus Euroopassa (äänestys)
  8.14.Uusien jäsenvaltoiden yhdentyminen YMP:hen (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista
 12.Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien kokoonpano
 13.Parlamentin kokoonpano
 14.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu
 16.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (140 kb) Läsnäololista (60 kb)       
 
Pöytäkirja (132 kb) Läsnäololista (22 kb) Äänestysten tulokset (642 kb) Nimenhuutoäänestykset (2062 kb) 
 
Pöytäkirja (167 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (177 kb) Nimenhuutoäänestykset (639 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö