Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Czwartek, 29 marca 2007 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład grup politycznych
 3.Składanie dokumentów
 4.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 5.Perspektywy wspólnej polityki zagranicznej dla Unii Europejskiej w 2007 r. (debata)
 6.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 7.Weryfikacja mandatów nowych posłów do Parlamentu Europejskiego
 8.Głosowanie
  
8.1.Mediacja w sprawach w sprawach cywilnych i handlowych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Udział Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Giuseppe Garganiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Przegląd dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych ***I (głosowanie)
  
8.5.Statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw ***I (głosowanie)
  
8.6.Zgodność z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery ***I (głosowanie)
  
8.7.Odpowiedzialność cywilna i gwarancje finansowe armatorów ***I (głosowanie)
  
8.8.Produkcja ekologiczna i etykietowanie produktów ekologicznych * (głosowanie)
  
8.9.Bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej * (głosowanie)
  
8.10.Przyszłość Kosowa i rola UE (głosowanie)
  
8.11.Przyszłość środków własnych Unii Europejskiej (głosowanie)
  
8.12.Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2008 - Sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII oraz IX (głosowanie)
  
8.13.Przyszłość zawodowej piłki nożnej w Europie (głosowanie)
  
8.14.Włączenie nowych państw członkowskich do WPR (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady
 12.Skład delegacji międzyparlamentarnych
 13.Skład Parlamentu
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (135 kb) Lista obecności (60 kb)       
 
Protokół (147 kb) Lista obecności (22 kb) Wyniki głosowania (727 kb) Wyniki głosowań imiennych (2004 kb) 
 
Protokół (175 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (192 kb) Wyniki głosowań imiennych (606 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności