Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 29 mars 2007 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.De politiska gruppernas sammansättning
 3.Inkomna dokument
 4.Avtalstexter översända av rådet
 5.Framtidsutsikter för Europeiska unionens gemensamma utrikespolitik 2007, inbegripet Förenta staternas utplacering av antimissil-försvarssystem i Europa
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Valprövning av nya ledamöter i Europaparlamentet
 8.Omröstning
  
8.1.Medling i civila och kommersiella frågor ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Gemenskapens medverkan i Europeiska investeringsfondens kapitalökning * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Begäran om fastställelse av Giuseppe Garganis parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Översyn av direktiven om medicintekniska produkter ***I (omröstning)
  
8.5.Statistiken rörande företagsstrukturer ***I (omröstning)
  
8.6.Fullgörande av flaggstatsförpliktelser ***I (omröstning)
  
8.7.Fartygsägares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter ***I (omröstning)
  
8.8.Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter * (omröstning)
  
8.9.Säkerhet i samband med fotbollsmatcher * (omröstning)
  
8.10.Framtiden för Kosovo och EU:s roll (omröstning)
  
8.11.Framtiden för EU:s egna medel (omröstning)
  
8.12.Budgetriktlinjer för 2008 (omröstning)
  
8.13.Framtiden för professionell fotboll i Europa (omröstning)
  
8.14.Integrering av de nya medlemsstaterna i den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 12.De interparlamentariska delegationernas sammansättning
 13.Parlamentets sammansättning
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (140 kb) Närvarolista (60 kb)       
 
Protokoll (134 kb) Närvarolista (22 kb) Omröstningsresultat (729 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2069 kb) 
 
Protokoll (172 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (179 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (604 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy