Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 23. april 2007 - Strasbourg

12. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 68 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 417/2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog (3670/3/2006 – C6-0111/2007- 2006/0046(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS) (3672/4/2006 - C6-0112/2007 – 2006/0004(COD)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik