Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 23. dubna 2007 - Štrasburk

13. Plán práce
Doslovné záznamy

Na pořadu byl plán práce.

Žádost Rady o naléhavý postup (článek 134 jednacího řádu):

– Návrh nařízení Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů (KOM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS))

Odůvodnění žádosti o naléhavý postup:

Důvodem žádosti o naléhavý postup je nutnost vytvořit co nejrychleji nový právní rámec.

Parlament projedná žádost o naléhavý postup na začátku zítřejšího dílčího zasedání.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního a druhého dubnového dílčího zasedání (PE 387.009/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 132 jednacího řádu):

Zasedání 23.04.2007 26.04.2007

v pondělí

– žádost skupiny PSE, aby se o zprávě Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007) o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES (Zelená kniha) (bod 8 PDOJ) hlasovalo ve středu.

Vystoupil Antolín Sánchez Presedo (zpravodaj) s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

v úterý

- beze změn

ve středu

– žádost skupiny ALDE, aby se o zprávě Sharon Bowles (A6-0077/2007 o základních informacích o paritách kupní síly (bod 63 PDOJ) hlasovalo ve čtvrtek v poledne.

Vystoupila Sharon Bowles (zpravodajka) s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

– žádost skupiny PSE, aby byla rozprava týkající se prohlášení Komise o posílení evropské legislativy v oblasti informovanosti a konzultace pracovníků (bod 129 PDOJ) ukončena předložením návrhů usnesení.

Vystoupili Stephen Hughes za skupinu PSE s odůvodněním žádosti a Gunnar Hökmark za skupinu PPE-DE.

Parlament žádost schválil EH (103 pro, 78 proti, 3 zdržení se).

ve čtvrtek

- beze změn

Zasedání 09.05.2007 a 10.05.2007

- beze změn

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí