Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 23 kwietnia 2007 r. - Strasburg

13. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Wniosek Rady o zastosowanie trybu pilnego (art. 134 Regulaminu) do:

- Wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)]

Uzasadnienie wniosku o tryb pilny:

Zastosowanie trybu pilnego uzasadnia się koniecznością ustanowienia nowych ram prawnych w jak najkrótszym terminie.

Parlament wypowie się w sprawie trybu pilnego na początku jutrzejszego posiedzenia.

Końcowy projekt porządku obrad I i II kwietniowej sesji plenarnej (PE 387.009/PDOJ) został rozesłany i zgodnie z art. 132 regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 23.04.2007 - 26.04.2007

poniedziałek,

- Wniosek grupy PSE o przeniesienie na środę głosowania nad sprawozdaniem Antolína Sáncheza Presedo (A6-0133/2007) w sprawie zielonej księgi dotyczącej roszczeń o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej (punkt 8 końcowego projektu porządku obrad).

Głos zabrał Antolín Sánchez Presedo (sprawozdawca), uzasadniając wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

wtorek,

- bez zmian

środa,

- Wniosek grupy ALDE o przeniesienie na czwartek w południe głosowania nad sprawozdaniem Sharon Bowles (A6-0077/2007 w sprawie podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej (punkt 63 końcowego projektu porządku obrad).

Głos zabrała Sharon Bowles (sprawozdawczyni), uzasadniając wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

- Wniosek grupy PSE o złożenie projektów rezolucji na zakończenie debaty w sprawie oświadczenia Komisji - Wzmocnienie ustawodawstwa europejskiego w zakresie informowania i konsultowania pracowników (punkt 129 końcowego projektu porządku obrad).

Głos zabrali: Stephen Hughes w imieniu grupy PSE, uzasadniając wniosek, i Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE-DE.

W GE (przy 103 głosach za, 78 głosach przeciw, 3 wstrzymało się), Parlament przyjął wniosek.

czwartek,

- bez zmian

Posiedzenia z dnia 09.05.2007 i 10.05.2007

- bez zmian

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności