Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 23. april 2007 - Strasbourg

13. Razpored dela
Dobesedni zapis

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Zahteva Sveta za obravnavo po nujnem postopku (člen 134 Poslovnika):

- Uredba Sveta o bioloških produktih in njihovem označevanju (COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS))

Obrazložitev zahteve za nujni postopek:

Nujnost utemeljuje potreba po čim prejšnji vzpostavitvi novega pravnega okvira.

Parlament bo o nujnem postopku odločil na začetku seje naslednjega dne.

Končni osnutek dnevnega reda za prvo in drugo aprilsko delno zasedanje (PE 387.009/PDOJ) je bil razdeljen. Predlagane so bile naslednje spremembe (člen 132 Poslovnika):

Seje: 23.04.2007 - 26.04.2007

ponedeljek

- zahteva skupine PSE, da se glasovanje o poročilu Antolína Sáncheza Preseda (A6-0133/2007) o zeleni knjigi o odškodninskih tožbah zaradi kršitve protimonopolnih pravil ES (točka 8 osnutka dnevnega reda) prenese na sredo

Antolín Sánchez Presedo (poročevalec) je utemeljil zahtevo.

Parlament je odobril zahtevo.

torek

- ni predlogov sprememb

sreda

- zahteva skupine ALDE, da se glasovanje o poročilu Sharon Bowles (A6-0077/2007 o osnovnih informacijah o paritetah kupne moči (točka 63 osnutka dnevnega reda) prenese na četrtek opoldne

Sharon Bowles (poročevalka) je utemeljila zahtevo.

Parlament je odobril zahtevo.

- zahteva skupine PSE, da se razprava o izjavi Komisije o uskladitvi zakonodaje na področjih informiranja in svetovanja samozaposelnim osebam (točka 129 osnutka dnevnega reda) zaključi z vložitvijo predlogov resolucij.

Govorila sta Stephen Hughes v imenu skupine PSE, ki je utemeljil zahtevo, in Gunnar Hökmark v imenu skupine PPE-DE.

Parlament je odobril zahtevo (EG) (103 glasov za, 78 glasov proti, 3 vzdržani).

četrtek

- ni predlogov sprememb

Seji dne 9.5.2007 in 10.5.2007

- ni predlogov sprememb

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov