Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2107(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0087/2007

Внесени текстове :

A6-0087/2007

Разисквания :

PV 23/04/2007 - 19
CRE 23/04/2007 - 19

Гласувания :

PV 24/04/2007 - 7.28
CRE 24/04/2007 - 7.28
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0130

Протокол
Понеделник, 23 април 2007 г. - Страсбург

19. Въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване [ 2006/2107(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Markus Pieper (A6-0087/2007)

Markus Pieper представи доклада.

Изказа се Danuta Hübner (член на Комисията).

Изказаха се: Nathalie Griesbeck (докладчик по становището на комисията BUDG), Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE-DE, Gábor Harangozó, от името на групата PSE, Grażyna Staniszewska, от името на групата ALDE, Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, Gisela Kallenbach, от името на групата Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, от името на групата IND/DEM, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, от името на групата ITS, Jana Bobošíková, независим член на ЕП, László Surján, Constanze Angela Krehl, Jean Marie Beaupuy, Jan Tadeusz Masiel, Pedro Guerreiro, Jan Olbrycht, Stavros Arnaoutakis, Danutė Budreikaitė, Margie Sudre, Miloš Koterec, Valdis Dombrovskis, Andrzej Jan Szejna, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Danuta Hübner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.28 от протокола от 24.04.2007 г..

Правна информация - Политика за поверителност