Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2107(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0087/2007

Ingediende teksten :

A6-0087/2007

Debatten :

PV 23/04/2007 - 19
CRE 23/04/2007 - 19

Stemmingen :

PV 24/04/2007 - 7.28
CRE 24/04/2007 - 7.28
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0130

Notulen
Maandag 23 april 2007 - Straatsburg

19. Gevolgen van de toekomstige uitbreidingen voor de effectiviteit van het cohesiebeleid (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de gevolgen van de toekomstige uitbreidingen voor de effectiviteit van het cohesiebeleid [ 2006/2107(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Markus Pieper (A6-0087/2007)

Markus Pieper leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Danuta Hübner (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Nathalie Griesbeck (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-DE-Fractie, Gábor Harangozó, namens de PSE-Fractie, Grażyna Staniszewska, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, Gisela Kallenbach, namens de Verts/ALE-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Jens-Peter Bonde, namens de IND/DEM-Fractie, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, namens de ITS-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, László Surján, Constanze Angela Krehl, Jean Marie Beaupuy, Jan Tadeusz Masiel, Pedro Guerreiro, Jan Olbrycht, Stavros Arnaoutakis, Danutė Budreikaitė, Margie Sudre, Miloš Koterec, Valdis Dombrovskis, Andrzej Jan Szejna, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Danuta Hübner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.28 van de notulen van 24.04.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid