Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2017(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0123/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0123/2007

Συζήτηση :

PV 23/04/2007 - 20
CRE 23/04/2007 - 20

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2007 - 7.29
CRE 24/04/2007 - 7.29
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0131

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 23 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

20. Προϋπολογισμός 2008: ετήσιες στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2008: ετήσιες στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής
Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή [ 2007/2017(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007)

Ο Kyösti Virrankoski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Dalia Grybauskaitė (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι: Michael Gahler (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET) και Richard James Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι: Catherine Guy-Quint, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Nathalie Griesbeck, Reimer Böge, Paulo Casaca και Dalia Grybauskaitė.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.29 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου