Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 23. aprill 2007 - Strasbourg

22. Kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem * (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1868/94, millega kehtestatakse kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem [KOM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007)

Sõna võttis Mariann Fischer Boel (komisjoni liige).

Janusz Wojciechowski tutvustas raportit.

Sõna võtsid Esther De Lange fraktsiooni PPE-DE nimel, Bogdan Golik fraktsiooni PSE nimel, Kyösti Virrankoski fraktsiooni ALDE nimel, Andrzej Tomasz Zapałowski fraktsiooni UEN nimel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf fraktsiooni Verts/ALE nimel, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Jan Mulder, Zdzisław Zbigniew Podkański, Šarūnas Birutis, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ja Mariann Fischer Boel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.04.2007protokoll punkt 7.27.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika