Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 23. aprill 2007 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Esitatud dokumendid
 5.Nõukogu edastatud kokkulepped
 6.Teatud dokumente puudutavad otsused
 7.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 8.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 9.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 10.Parlamendi koosseis
 11.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 12.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine
 13.Tööplaan
 14.Majanduslike huvide deklaratsioon
 15.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 16.Makseteenused siseturul ***I (arutelu)
 17.Kõrgtehnoloogilised ravimid ***I (arutelu)
 18.Karistusõiguslikud meetmed intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks ***I (arutelu)
 19.Tulevaste laienemiste mõju ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkusele (arutelu)
 20.Komisjoni iga-aastane poliitiline strateegia aastaks 2008 (arutelu)
 21.Tariifikvoodid toor-roosuhkru importimiseks Bulgaariasse ja Rumeeniasse * (arutelu)
 22.Kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem * (arutelu)
 23.EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamine (Roheline raamat) (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (154 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb) 
 
Protokoll (151 kb) Kohalolijate nimekiri (40 kb) 
 
Protokoll (197 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika