Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 23. huhtikuuta 2007 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 6.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 7.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 8.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 9.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 10.Parlamentin kokoonpano
 11.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 12.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Taloudellisia etuja koskeva ilmoitus
 15.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 16.Maksupalvelut sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)
 17.Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävät lääkkeet ***I (keskustelu)
 18.Rikosoikeudelliset toimenpiteet teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi ***I (keskustelu)
 19.Tulevien laajentumisten vaikutukset koheesiopolitiikan tehokkuuteen (keskustelu)
 20.Talousarvio 2008: komission vuotuinen toimintastrategia (keskustelu)
 21.Bulgariaan ja Romaniaan tuotavan raa’an ruokosokerin tariffikiintiöt * (keskustelu)
 22.Perunatärkkelyksen tuotannon kiintiöjärjestelmä * (keskustelu)
 23.Yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvat vahingonkorvauskanteet (Vihreä kirja) (keskustelu)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (157 kb) Läsnäololista (57 kb) 
 
Pöytäkirja (155 kb) Läsnäololista (40 kb) 
 
Pöytäkirja (199 kb) Läsnäololista (63 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö