Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2153(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0097/2007

Debatter :

PV 24/04/2007 - 4
CRE 24/04/2007 - 4

Omröstningar :

PV 24/04/2007 - 7.11

Antagna texter :

P6_TA(2007)0113

Protokoll
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg

4. Ansvarsfrihet för budgetåret 2005 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Ansvarsfrihet 2005: avsnitt III, kommissionen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt III, kommissionen [SEK(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC) - SEK(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt I, Europaparlamentet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt I, Europaparlamentet [C6-0465/2006 – 2006/2071(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A6-0094/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt II, rådet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt II, rådet [C6-0466/2006 – 2006/2072(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0108/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt IV, domstolen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt IV, domstolen [C6-0467/2006 –2006/2073(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0109/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt V, Revisionsrätten

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt V, revisionsrätten [C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0107/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VI, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt VI, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0110/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VII, Regionkommittén

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt VII, Regionkommittén [C6-0470/2006 – 2006/2076(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0106/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIII A, Europeiska ombudsmannen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt VIII A, Europeiska ombudsmannen [C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0104/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIII B, Europeiska datatillsynsmannen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt VIII B: Europeiska datatillsynsmannen [C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0111/2007)

Ansvarsfrihet 2005: 6:e, 7:e, 8:e och 9:e Europeiska utvecklingsfonden (EUF)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för 6:e, 7:e, 8:e och 9:e Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005 [KOM(2006)0429 – C6-0264/2006 – 2006/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Mogens N.J. Camre (A6-0115/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2005 [C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0097/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005 [C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0098/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för återuppbyggnad

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2005 [C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0116/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005 [C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0118/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2005 [C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0100/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska miljöbyrån

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2005 [C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0103/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska arbetsmiljöbyrån

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2005 [C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0105/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2005 [C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0101/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska läkemedelsmyndigheten

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2005 [C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0099/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Eurojust

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2005 [C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0120/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2005 [C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0113/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2005 [C6–0397/2006 – 2006/2164(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0114/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005 [C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0121/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska livsmedelsmyndigheten för budgetåret 2005 [C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0112/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2005 [C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0119/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2005 [C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0102/2007)

Salvador Garriga Polledo redogjorde för sitt betänkande (A6-0095/2007).

Bart Staes redogjorde för sitt betänkande (A6-0094/2007).

Daniel Caspary redogjorde för sina betänkanden (A6-0108/2007, A6-0109/2007, A6-0107/2007, A6-0110/2007, A6-0106/2007, A6-0104/2007 och A6-0111/2007).

Mogens N.J. Camre redogjorde för sitt betänkande (A6-0115/2007).

Edit Herczog redogjorde för sina betänkanden (A6-0097/2007, A6-0098/2007, A6-0116/2007, A6-0118/2007, A6-0100/2007, A6-0103/2007, A6-0105/2007, A6-0101/2007, A6-0099/2007, A6-0120/2007, A6-0113/2007, A6-0114/2007, A6-0121/2007, A6-0112/2007, A6-0119/2007 och A6-0102/2007).

Talare: Siim Kallas (kommissionens vice ordförande).

Talare: Ralf Walter (föredragande av yttrande från utskottet DEVE) (A6-0095/2007 och A6-0115/2007), Jutta Haug (föredragande av yttrande från utskottet ENVI) (A6-0095/2007, A6-0103/2007, A6-0112/2007 och A6-0119/2007), Michael Cramer (föredragande av yttrande från utskottet TRAN) (A6-0095/2007 och A6-0121/2007), Helga Trüpel (föredragande av yttrande från utskottet CULT) (A6-0095/2007), Bárbara Dührkop Dührkop (föredragande av yttrande från utskottet LIBE) (A6-0095/2007 och A6-0120/2007), Lissy Gröner (föredragande av yttrande från utskottet FEMM) (A6-0095/2007), Véronique Mathieu för PPE-DE-gruppen, Dan Jørgensen för PSE-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk för UEN-gruppen, och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Ashley Mote för ITS-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Esther De Lange, Edith Mastenbroek, Bill Newton Dunn, Janusz Wojciechowski, Paul van Buitenen, Jiří Maštálka, John Whittaker, Alexander Stubb, Paulo Casaca, Kyösti Virrankoski, Ingeborg Gräßle, Herbert Bösch, Margarita Starkevičiūtė, José Javier Pomés Ruiz, Szabolcs Fazakas, James Elles, Markus Ferber, Siim Kallas och Bart Staes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.30 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.31 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.32 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.5 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.6 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.7 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.33 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.8 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.9 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.10 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.11 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.12 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.34 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.13 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.14 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.15 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.16 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.17 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.18 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.19 i protokollet av den 24.04.2007, punkt .7.20 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.21 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.22 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.23 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.24 i protokollet av den 24.04.2007 och punkt 7.25 i protokollet av den 24.04.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy