Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 24. april 2007 - Strasbourg

5. Bekæmpelse af hiv/aids (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning: Bekæmpelse af hiv/aids i Den Europæiske Union og i nabolandene i perioden 2006-2009 [ 2006/2232(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

Georgs Andrejevs forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Ulla Schmidt (formand for Rådet) og Markos Kyprianou (medlem af Kommissionen).

Talere: Zita Gurmai (ordfører for udtalelse fra FEMM), Antonios Trakatellis for PPE-DE-Gruppen, Dorette Corbey for PSE-Gruppen, Marios Matsakis for ALDE-Gruppen, Bogusław Rogalski for UEN-Gruppen, Umberto Guidoni for GUE/NGL-Gruppen, Irena Belohorská løsgænger, Michael Cashman (ordfører for udtalelse fra LIBE), Åsa Westlund, Karin Scheele, Ulla Schmidt og Markos Kyprianou.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.35 i protokollen af 24.04.2007.

(Mødet udsat kl. 11.50 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik