Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 24. aprill 2007 - Strasbourg

5. HIV/AIDSi vastane võitlus Euroopa Liidus ja naaberriikides aastatel 2006–2009 (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport HIV/AIDSi vastase võitluse kohta Euroopa Liidus ja naaberriikides aastatel 2006–2009 [ 2006/2232(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

Georgs Andrejevs tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Ulla Schmidt (nõukogu eesistuja) ja Markos Kyprianou (komisjoni liige).

Sõna võtsid Zita Gurmai (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Antonios Trakatellis fraktsiooni PPE-DE nimel, Dorette Corbey fraktsiooni PSE nimel, Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel, Bogusław Rogalski fraktsiooni UEN nimel, Umberto Guidoni fraktsiooni GUE/NGL nimel, Irena Belohorská (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michael Cashman (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Åsa Westlund, Karin Scheele, Ulla Schmidt ja Markos Kyprianou.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.04.2007protokoll punkt 7.35.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.50 ja jätkus kell 12.00.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika