Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 24 april 2007 - Straatsburg

5. Bestrijding hiv/aids in de Europese Unie en de naburige landen, 2006-2009 (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de bestrijding van hiv/aids in de Europese Unie en de naburige landen, 2006-2009 [ 2006/2232(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

Georgs Andrejevs leidt het verslag in.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ulla Schmidt (fungerend voorzitter van de Raad) en Markos Kyprianou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Zita Gurmai (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Antonios Trakatellis, namens de PPE-DE-Fractie, Dorette Corbey, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Bogusław Rogalski, namens de UEN-Fractie, Umberto Guidoni, namens de GUE/NGL-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Michael Cashman (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Åsa Westlund, Karin Scheele, Ulla Schmidt en Markos Kyprianou.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.35 van de notulen van 24.04.2007.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.50 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid