Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 24 kwietnia 2007 r. - Strasburg

5. Zwalczanie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009 (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie zwalczania HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009 [ 2006/2232(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

Georgs Andrejevs przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ulla Schmidt (urzędująca przewodnicząca Rady) i Markos Kyprianou (członek Komisji).

Głos zabrali: Zita Gurmai (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Antonios Trakatellis w imieniu grupy PPE-DE, Dorette Corbey w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Bogusław Rogalski w imieniu grupy UEN, Umberto Guidoni w imieniu grupy GUE/NGL, Irena Belohorská niezrzeszona, Michael Cashman (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Åsa Westlund, Karin Scheele, Ulla Schmidt i Markos Kyprianou.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.35 protokołu z dnia 24.04.2007.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11:50 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12:00.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności