Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

6. Välkomsthälsning
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar Vicente Fox, Mexikos f.d. president, som hade tagit plats på åhörarläktaren.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy