Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2063(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0104/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0104/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2007 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0110

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

7.8. Απαλλαγή 2005: Τμήμα VIII A, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα VIII A, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0104/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0109)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου