Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2170(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0111/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0111/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2007 - 7.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0111

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

7.9. Απαλλαγή 2005: Τμήμα VIII B, Eυρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα VIII B, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0111/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0110)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου