Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2070(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0095/2007

Ingivna texter :

A6-0095/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/04/2007 - 7.30
CRE 24/04/2007 - 7.30
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0132

Protokoll
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg

7.30. Ansvarsfrihet 2005: avsnitt III, kommissionen (omröstning)
CRE

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt III, kommissionen [SEK(2006)0916 – C6 0263/2006 – 2006/2070(DEC) - SEK(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2007)0131)

Avslutningen av räkenskaperna godkändes därmed (se bilaga V, artikel 5.1 i arbetsordningen).

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0131)

Inlägg om omröstningen:

Salvador Garriga Polledo (föredragande) lade fram muntliga ändringsförslag till punkterna 37 och 108; de muntliga ändringsförslagen beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy