Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0241(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0063/2007

Разисквания :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Гласувания :

PV 25/04/2007 - 11.5
CRE 25/04/2007 - 11.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0148

Протокол
Вторник, 24 април 2007 г. - Страсбург

11. Създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***I - Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***I - Отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на аварии ***I - Контрол от държавата на пристанището ***I - Общи правила и стандарти за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация [COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на основни принципи при разследването на произшествия в областта на морския транспорт, изменяща Директиви 1999/35/ЕО и 2002/59/ЕО [COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на авария [COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0063/2007)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно контрола от пристанищната държава (преработен вариант) [COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандартите за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации [COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

Изказаха се: Karin Roth (действащ председател на Съвета) и Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Dirk Sterckx представи доклада (A6-0086/2007).

Jaromír Kohlíček представи доклада (A6-0079/2007).

Paolo Costa представи доклада (A6-0063/2007).

Dominique Vlasto представи доклада (A6-0081/2007).

Luis de Grandes Pascual представи доклада (A6-0070/2007).

Изказаха се: Willi Piecyk (докладчик по становището на комисията РECH), Piia-Noora Kauppi (докладчик по становището на комисията JURI) и Ioannis Kasoulides, от името на групата PPE-DE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател

Изказаха се: Emanuel Jardim Fernandes, от името на групата PSE, Josu Ortuondo Larrea, от името на групата ALDE, Roberts Zīle, от името на групата UEN, Jacky Henin, от името на групата GUE/NGL, Ian Hudghton, от името на групата Verts/ALE, Graham Booth, от името на групата IND/DEM, Fernand Le Rachinel, от името на групата ITS, Corien Wortmann-Kool, Rosa Miguélez Ramos, Anne E. Jensen, Sebastiano (Nello) Musumeci, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Luca Romagnoli, Philip Bradbourn, Robert Evans, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Georgios Karatzaferis, Luís Queiró, Gilles Savary и Stanisław Jałowiecki.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

Изказаха се: Bogusław Liberadzki, Ville Itälä, Silvia-Adriana Ţicău, Reinhard Rack, Nikolaos Sifunakis, Karin Roth и Jacques Barrot.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.3 от протокола от 25.04.2007 г., точка 11.4 от протокола от 25.04.2007 г., точка 11.5 от протокола от 25.04.2007 г., точка 11.6 от протокола от 25.04.2007 г. и точка 11.7 от 25.04.2007 г.

Правна информация - Политика за поверителност