Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0241(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0063/2007

Rozpravy :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Hlasování :

PV 25/04/2007 - 11.5
CRE 25/04/2007 - 11.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0148

Zápis
Úterý, 24. dubna 2007 - Štrasburk

11. Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel ***I – Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy ***I – Odpovědnost dopravců zajišťujících lodní dopravu osob v případě nehody ***I – Státní přístavní inspekce ***I – Subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel [KOM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice 1999/35/ES a 2002/59/ES [KOM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři a na vnitrozemských vodních cestách v případě nehod [KOM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0063/2007)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o státní přístavní inspekci (přepracované znění) [KOM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (přepracované znění) [KOM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

Vystoupili Karin Roth (úřadující předsedkyně Rady) a Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Dirk Sterckx uvedl zprávu (A6-0086/2007).

Jaromír Kohlíček uvedl zprávu (A6-0079/2007).

Paolo Costa uvedl zprávu (A6-0063/2007).

Dominique Vlasto uvedla zprávu (A6-0081/2007).

Luis de Grandes Pascual uvedl zprávu (A6-0070/2007).

Vystoupili: Willi Piecyk (navrhovatel výboru PECH), Piia-Noora Kauppi (navrhovatelka výboru JURI) a Ioannis Kasoulides za skupinu PPE-DE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

Vystoupili: Emanuel Jardim Fernandes za skupinu PSE, Josu Ortuondo Larrea za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Jacky Henin za skupinu GUE/NGL, Ian Hudghton za skupinu Verts/ALE, Graham Booth za skupinu IND/DEM, Fernand Le Rachinel za skupinu ITS, Corien Wortmann-Kool, Rosa Miguélez Ramos, Anne E. Jensen, Sebastiano (Nello) Musumeci, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Luca Romagnoli, Philip Bradbourn, Robert Evans, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Georgios Karatzaferis, Luís Queiró, Gilles Savary a Stanisław Jałowiecki.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

Vystoupili: Bogusław Liberadzki, Ville Itälä, Silvia-Adriana Ţicău, Reinhard Rack, Nikolaos Sifunakis, Karin Roth a Jacques Barrot.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 11.3 zápisu ze dne 25.04.2007, bod 11.4 zápisu ze dne 25.04.2007, bod 11.5 zápisu ze dne 25.04.2007, bod 11.6 zápisu ze dne 25.04.2007 a bod 11.7 zápisu ze dne 25.04.2007.

Právní upozornění - Ochrana soukromí