Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0241(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0063/2007

Arutelud :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Hääletused :

PV 25/04/2007 - 11.5
CRE 25/04/2007 - 11.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0148

Protokoll
Teisipäev, 24. aprill 2007 - Strasbourg

11. Ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ***I - Õnnetuste juurdlus ***I - Reisijate laevaga vedajate vastutus õnnetusjuhtumite korral ***I - Sadamariigi kontroll laevanduses ***I - Laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevad organisatsioonid ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem [KOM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse meretranspordi sektoris toimunud õnnetuste juurdluse põhimõtted ja millega muudetakse direktiive 1999/35/EÜ ja 2002/59/EÜ [KOM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus reisijate meritsi ja siseveekogudel vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral [KOM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Paolo Costa (A6-0063/2007)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb sadamariigi kontrolli laevanduses (uuesti sõnastatud) [KOM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta (uuesti sõnastatud) [KOM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

Sõna võtsid Karin Roth (nõukogu eesistuja) ja Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Dirk Sterckx tutvustas raportit (A6-0086/2007).

Jaromír Kohlíček tutvustas raportit (A6-0079/2007).

Paolo Costa tutvustas raportit (A6-0063/2007).

Dominique Vlasto tutvustas raportit (A6-0081/2007).

Luis de Grandes Pascual tutvustas raportit (A6-0070/2007).

Sõna võtsid Willi Piecyk (PECH komisjoni arvamuse koostaja), Piia-Noora Kauppi (JURI komisjoni arvamuse koostaja) ja Ioannis Kasoulides fraktsiooni PPE-DE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Luisa MORGANTINI
asepresident

Sõna võtsid Emanuel Jardim Fernandes fraktsiooni PSE nimel, Josu Ortuondo Larrea fraktsiooni ALDE nimel, Roberts Zīle fraktsiooni UEN nimel, Jacky Henin fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ian Hudghton fraktsiooni Verts/ALE nimel, Graham Booth fraktsiooni IND/DEM nimel, Fernand Le Rachinel fraktsiooni ITS nimel, Corien Wortmann-Kool, Rosa Miguélez Ramos, Anne E. Jensen, Sebastiano (Nello) Musumeci, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Luca Romagnoli, Philip Bradbourn, Robert Evans, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Georgios Karatzaferis, Luís Queiró, Gilles Savary ja Stanisław Jałowiecki.

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

Sõna võtsid Bogusław Liberadzki, Ville Itälä, Silvia-Adriana Ţicău, Reinhard Rack, Nikolaos Sifunakis, Karin Roth ja Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.04.2007 protokolli punkt 11.3, 25.04.2007 protokolli punkt 11.4, 25.04.2007 protokolli punkt 11.5, 25.04.2007 protokolli punkt 11.6 ja 25.04.2007 protokolli punkt 11.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika