Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0241(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0063/2007

Debatten :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Stemmingen :

PV 25/04/2007 - 11.5
CRE 25/04/2007 - 11.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0148

Notulen
Dinsdag 24 april 2007 - Straatsburg

11. Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart ***I - Onderzoek van ongevallen in zeescheepsvaartsector ***I - Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee en de binnenwateren bij ongevallen ***I - Havenstaatcontrole (herschikking) ***I - Organisaties voor de inspectie en controle van schepen (herschikking) ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart [COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijnen 1999/35/EG en 2002/59/EG [COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee en de binnenwateren bij ongevallen [COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0063/2007)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole (herschikking) [COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) [COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

Het woord wordt gevoerd door Karin Roth (fungerend voorzitter van de Raad) en Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Dirk Sterckx leidt het verslag in (A6-0086/2007).

Jaromír Kohlíček leidt het verslag in (A6-0079/2007).

Paolo Costa leidt het verslag in (A6-0063/2007).

Dominique Vlasto leidt het verslag in (A6-0081/2007).

Luis de Grandes Pascual leidt het verslag in (A6-0070/2007).

Het woord wordt gevoerd door Willi Piecyk (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Piia-Noora Kauppi (rapporteur voor advies van de Commissie JURI) en Ioannis Kasoulides, namens de PPE-DE-Fractie.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Emanuel Jardim Fernandes, namens de PSE-Fractie, Josu Ortuondo Larrea, namens de ALDE-Fractie, Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, Jacky Henin, namens de GUE/NGL-Fractie, Ian Hudghton, namens de Verts/ALE-Fractie, Graham Booth, namens de IND/DEM-Fractie, Fernand Le Rachinel, namens de ITS-Fractie, Corien Wortmann-Kool, Rosa Miguélez Ramos, Anne E. Jensen, Sebastiano (Nello) Musumeci, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Luca Romagnoli, Philip Bradbourn, Robert Evans, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Georgios Karatzaferis, Luís Queiró, Gilles Savary en Stanisław Jałowiecki.

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bogusław Liberadzki, Ville Itälä, Silvia-Adriana Ţicău, Reinhard Rack, Nikolaos Sifunakis, Karin Roth en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.3 van de notulen van 25.04.2007, punt 11.4 van de notulen van 25.04.2007, punt 11.5 van de notulen van 25.04.2007, punt 11.6 van de notulen van 25.04.2007 en punt 11.7 van de notulen van 25.04.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid