Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0241(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0063/2007

Debaty :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Głosowanie :

PV 25/04/2007 - 11.5
CRE 25/04/2007 - 11.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0148

Protokół
Wtorek, 24 kwietnia 2007 r. - Strasburg

11. Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***I - Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***I - Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków ***I - Kontrola państwa portu ***I - Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków [COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe zasady regulujące postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE [COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków [COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0063/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli państwa portu (wersja znowelizowana) [COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich [COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

Głos zabrali: Karin Roth (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Dirk Sterckx przedstawił sprawozdanie (A6-0086/2007).

Jaromír Kohlíček przedstawił sprawozdanie (A6-0079/2007).

Paolo Costa przedstawił sprawozdanie (A6-0063/2007).

Dominique Vlasto przedstawiła sprawozdanie (A6-0081/2007).

Luis de Grandes Pascual przedstawił sprawozdanie (A6-0070/2007).

Głos zabrali: Willi Piecyk (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Piia-Noora Kauppi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI) i Ioannis Kasoulides w imieniu grupy PPE-DE.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Emanuel Jardim Fernandes w imieniu grupy PSE, Josu Ortuondo Larrea w imieniu grupy ALDE, Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, Jacky Henin w imieniu grupy GUE/NGL, Ian Hudghton w imieniu grupy Verts/ALE, Graham Booth w imieniu grupy IND/DEM, Fernand Le Rachinel w imieniu grupy ITS, Corien Wortmann-Kool, Rosa Miguélez Ramos, Anne E. Jensen, Sebastiano (Nello) Musumeci, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Luca Romagnoli, Philip Bradbourn, Robert Evans, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Georgios Karatzaferis, Luís Queiró, Gilles Savary i Stanisław Jałowiecki.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bogusław Liberadzki, Ville Itälä, Silvia-Adriana Ţicău, Reinhard Rack, Nikolaos Sifunakis, Karin Roth i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.3 protokołu z dnia 25.04.2007, pkt 11.4 protokołu z dnia 25.04.2007, pkt 11.5 protokołu z dnia 25.04.2007, pkt 11.6 protokołu z dnia 25.04.2007 i pkt 11.7 protokołu z dnia 25.04.2007.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności