Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2005/0241(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0063/2007

Dezbateri :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Voturi :

PV 25/04/2007 - 11.5
CRE 25/04/2007 - 11.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0148

Proces-verbal
Marţi, 24 aprilie 2007 - Strasbourg

11. Sistem comunitar de monitorizare şi informare privind traficul navelor maritime ***I - Investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim ***I - Răspunderea în caz de accident a operatorilor de transport de persoane pe mare ***I - Controlul statului de port (reformulare) ***I - Organizaţiile de inspecţie şi control al navelor ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2002/59/CE de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare şi informare privind traficul navelor maritime [COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim şi de modificare a Directivelor 1999/35/CE şi 2002/59/CE [COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare sau pe căi navigabile interioare [COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Paolo Costa (A6-0063/2007)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind controlul exercitat de statul portului (reformulare) [COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele şi standardele comune destinate organizaţiilor de inspecţie şi control a navelor, precum şi activităţilor relevante ale administraţiilor maritime [COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

Au intervenit: Karin Roth (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Jacques Barrot (vicepreşedinte al Comisiei ).

Dirk Sterckx şi-a prezentat raportul (A6-0086/2007).

Jaromír Kohlíček şi-a prezentat raportul (A6-0079/2007).

Paolo Costa şi-a prezentat raportul (A6-0063/2007).

Dominique Vlasto şi-a prezentat raportul (A6-0081/2007).

Luis de Grandes Pascual şi-a prezentat raportul (A6-0070/2007).

Au intervenit: Willi Piecyk (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Piia-Noora Kauppi (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI) şi Ioannis Kasoulides, în numele Grupului PPE-DE.

PREZIDEAZĂ: Luisa MORGANTINI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Emanuel Jardim Fernandes, în numele Grupului PSE, Josu Ortuondo Larrea, în numele Grupului ALDE, Roberts Zīle, în numele Grupului UEN, Jacky Henin, în numele Grupului GUE/NGL, Ian Hudghton, în numele Grupului Verts/ALE, Graham Booth, în numele Grupului IND/DEM, Fernand Le Rachinel, în numele Grupului ITS, Corien Wortmann-Kool, Rosa Miguélez Ramos, Anne E. Jensen, Sebastiano (Nello) Musumeci, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Luca Romagnoli, Philip Bradbourn, Robert Evans, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Georgios Karatzaferis, Luís Queiró, Gilles Savary şi Stanisław Jałowiecki.

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Bogusław Liberadzki, Ville Itälä, Silvia-Adriana Ţicău, Reinhard Rack, Nikolaos Sifunakis, Karin Roth şi Jacques Barrot.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.3 al PV din 25.04.2007, punctul 11.4 al PV din 25.04.2007, punctul 11.5 al PV din 25.04.2007, punctul 11.6 al PV din 25.04.2007 şi punctul 11.7 al PV din 25.04.2007.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate