Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0241(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0063/2007

Rozpravy :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Hlasovanie :

PV 25/04/2007 - 11.5
CRE 25/04/2007 - 11.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0148

Zápisnica
Utorok, 24. apríla 2007 - Štrasburg

11. Monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu ***I - Vyšetrovanie nehôd v oblasti námornej dopravy ***I - Zodpovednosť osobných dopravcov v lodnej preprave v prípade nehôd ***I - Štátny prístavný dozor ***I - Organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu [COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy, a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1999/35/ES a 2002/59/ES [COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zodpovednosti osobných dopravcov v lodnej preprave po mori a vnútrozemských vodných cestách v prípade nehôd [COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Paolo Costa (A6-0063/2007)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o štátnom prístavnom dozore (prepracovanie) [COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov [COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

Vystúpili títo poslanci: Karin Roth (úradujúca predsedníčka Rady) a Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Dirk Sterckx uviedol správu (A6-0086/2007).

Jaromír Kohlíček uviedol správu (A6-0079/2007).

Paolo Costa uviedol správu (A6-0063/2007).

Dominique Vlasto uviedla správu (A6-0081/2007).

Luis de Grandes Pascual uviedol správu (A6-0070/2007).

Vystúpili títo poslanci: Willi Piecyk (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Piia-Noora Kauppi (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko) a Ioannis Kasoulides za skupinu PPE-DE.

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Emanuel Jardim Fernandes za skupinu PSE, Josu Ortuondo Larrea za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Jacky Henin za skupinu GUE/NGL, Ian Hudghton za skupinu Verts/ALE, Graham Booth za skupinu IND/DEM, Fernand Le Rachinel za skupinu ITS, Corien Wortmann-Kool, Rosa Miguélez Ramos, Anne E. Jensen, Sebastiano (Nello) Musumeci, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Luca Romagnoli, Philip Bradbourn, Robert Evans, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Georgios Karatzaferis, Luís Queiró, Gilles Savary a Stanisław Jałowiecki.

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Bogusław Liberadzki, Ville Itälä, Silvia-Adriana Ţicău, Reinhard Rack, Nikolaos Sifunakis, Karin Roth a Jacques Barrot.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.3 zápisnice zo dňa 25.04.2007, bod 11.4 zápisnice zo dňa 25.04.2007, bod 11.5 zápisnice zo dňa 25.04.2007, bod 11.6 zápisnice zo dňa 25.04.2007 a bod 11.7 zápisnice zo dňa 25.04.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia