Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 24 април 2007 г. - Страсбург

(Заседанието, прекъснато в 17.40 ч. , в очакване на времето за въпроси, бе възобновено в 18.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

12. Време за въпроси (въпроси към Комисията)
Пълни стенографски протоколи

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B6-0017/2007).

Първа част

Въпрос 42 (Alain Hutchinson): Шантаж над работниците на предприятието VW Forest - делокализация с обратен ефект.

Vladimír Špidla (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Alain Hutchinson, Jörg Leichtfried и Danutė Budreikaitė.

Въпрос 43 (Ignasi Guardans Cambó): Риск от произвол и противоречия при прилагането на новите мерки за въздушна сигурност.

László Kovács (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Ignasi Guardans Cambó, Reinhard Rack и Justas Vincas Paleckis.

Въпрос 44 (Jacek Protasiewicz): Прилагане на правилата относно държавните помощи в областта на мерките, насочени към насърчаване наемането на работа на лица с увреждания

László Kovács отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Jacek Protasiewicz.

Втора част

Въпрос 45 (Martin Dimitrov): Изменение на директива 92/84/ЕИО в посока на увеличаване на минималните акцизни ставки върху алкохолните напитки.

László Kovács отговори на въпроса.

Изказа се Proinsias De Rossa относно въпрос 46 (Председателят отговаря, че въпрос 46 е оттеглен).

László Kovács отговаря на уточняващите въпроси на Мартин Димитров, John Purvis, Danutė Budreikaitė и Proinsias De Rossa относно въпрос 45.

Изказа се Carl Schlyter.

Въпрос 47 (Gianluca Susta): Европейско училище - записвания

Siim Kallas (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Lapo Pistelli (в качеството на заместник на автора), Richard Seeber и Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Въпрос 48 (Proinsias De Rossa): Преструктуриране на отдела, ръководещ подпрограмата „Евидика“.

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Proinsias De Rossa.

Въпрос 49 (Leopold Józef Rutowicz): План за управление на фондовете на Общността.

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Leopold Józef Rutowicz и Paul Rübig.

Въпрос 50 ще получи писмен отговор.

Въпрос 51 (Claude Moraes): Европейски фонд за регионално развитие.

Danuta Hübner (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Claude Moraes и Paul Rübig.

Въпрос 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Регионална политика, насочена към островните райони.

Danuta Hübner отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marie Panayotopoulos-Cassiotou и Georgios Papastamkos.

Въпрос 53 (Glenis Willmott): Популяризиране на фондовете на Общността на областно ниво.

Danuta Hübner отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Glenis Willmott.

Въпрос 54 (Lambert van Nistelrooij): Статут на Нидерландските Антилски острови и структурните фондове.

Danuta Hübner отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Lambert van Nistelrooij.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.

Правна информация - Политика за поверителност