Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 24. dubna 2007 - Štrasburk

(Zasedání bylo přerušeno v 17:40 před dobou vyhrazenou pro otázky a pokračovalo v 18:00)

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

12. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
Doslovné záznamy

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0017/2007).

První část

Otázka 42 (Alain Hutchinson): Vydírání dělníků pracujících v továrně VW Forest – zhoršení pracovních podmínek.

Otázka a a doplňující otázky od: Alain Hutchinson, Jörg Leichtfried a Danutė Budreikaitė. Odpověď: Vladimír Špidla (člen Komise).

Otázka 43 (Ignasi Guardans Cambó): Nebezpečí výkladu podle volného uvážení nebo kontradiktorního výkladu při uplatňování nových opatření letecké bezpečnosti.

Otázka a a doplňující otázky od: Ignasi Guardans Cambó, Reinhard Rack a Justas Vincas Paleckis. Odpověď: László Kovács (člen Komise).

Otázka 44 (Jacek Protasiewicz): Uplatňování pravidel týkajících se státních podpor v případě finančního podporování zaměstnávání postižených osob.

Otázka a doplňující otázka od: Jacek Protasiewicz. Odpověď: László Kovács.

Druhá část

Otázka 45 (Martin Dimitrov): Změna směrnice 92/84/EHS s cílem zvýšit minimální potravinovou daň z alkoholických nápojů.

Odpověď na otázku: László Kovács.

Vystoupil Proinsias De Rossa k otázce 46 (předseda odpověděl, že otázka 46 byla stažena).

László Kovács odpověděl na doplňující otázky, které položili Martin Dimitrov, John Purvis, Danutė Budreikaitė a Proinsias De Rossa k otázce 45.

Vystoupil Carl Schlyter.

Otázka 47 (Gianluca Susta): Zápis do evropské školy.

Otázka a a doplňující otázky od: Lapo Pistelli (zástupce autora), Richard Seeber a Marie Panayotopoulos-Cassiotou. Odpověď: Siim Kallas (místopředseda Komise).

Otázka 48 (Proinsias De Rossa): Restrukturace sítě Eurydice.

Otázka a doplňující otázka od: Proinsias De Rossa. Odpověď: Siim Kallas.

Otázka 49 (Leopold Józef Rutowicz): Plán řízení finančních zdrojů Společenství.

Otázka a a doplňující otázky od: Leopold Józef Rutowicz a Paul Rübig. Odpověď: Siim Kallas.

Autor otázky 50 obdrží písemnou odpověď.

Otázka 51 (Claude Moraes): Evropský fond regionálního rozvoje.

Otázka a a doplňující otázky od: Claude Moraes a Paul Rübig. Odpověď: Danuta Hübner (členka Komise).

Otázka 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Regionální politika pro ostrovní oblasti.

Otázka a a doplňující otázky od: Marie Panayotopoulos-Cassiotou a Georgios Papastamkos. Odpověď: Danuta Hübner.

Otázka 53 (Glenis Willmott): Podpora fondů Společenství v regionech.

Otázka a doplňující otázka od: Glenis Willmott. Odpověď: Danuta Hübner.

Otázka 54 (Lambert van Nistelrooij): Statut nizozemských Antil a strukturální fondy.

Otázka a doplňující otázka od: Lambert van Nistelrooij. Odpověď: Danuta Hübner.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí