Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 24. aprill 2007 - Strasbourg

(Istung katkestati enne infotundi kell 17.40 ja jätkus kell 18.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

12. Infotund (küsimused komisjonile)
Istungi stenogramm

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B6-0017/2007).

Esimene osa

Küsimus 42 (Alain Hutchinson): VW Foresti töötajate väljapressimine - nn tagasi suunatud ümberpaigutamine.

Vladimír Špidla (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Alain Hutchinson, Jörg Leichtfried ja Danutė Budreikaitė.

Küsimus 43 (Ignasi Guardans Cambó): Omavolilisuse ja vastuolulisuse oht lennundusohutuse uute meetmete kohaldamisel.

László Kovács (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Ignasi Guardans Cambó, Reinhard Rack ja Justas Vincas Paleckis.

Küsimus 44 (Jacek Protasiewicz): Riigiabi valdkonda kuuluvate eeskirjade kohaldamine puudega inimeste töölevõtmise julgustamiseks antava abi raames.

László Kovács vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Jacek Protasiewicz.

Teine osa

Küsimus 45 (Martin Dimitrov): Direktiivi 92/84/EMÜ (alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta) muutmine.

László Kovács vastas küsimusele.

Sõna võttis Proinsias De Rossa seoses küsimusega 46 (asepresident vastas talle, et küsimus 46 võeti tagasi).

László Kovács vastas täiendavatele küsimustele, mille esitasid Martin Dimitrov, John Purvis, Danutė Budreikaitė ja Proinsias De Rossa vastas küsimusele 45.

Sõna võttis Carl Schlyter.

Küsimus 47 (Gianluca Susta): Euroopa Kool - registreerimine.

Siim Kallas (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Lapo Pistelli (autori asendaja), Richard Seeber ja Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Küsimus 48 (Proinsias De Rossa): Eurydice ümberstruktureerimine.

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Proinsias De Rossa.

Küsimus 49 (Leopold Józef Rutowicz): Ühenduse rahaliste vahendite haldamise kava.

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Leopold Józef Rutowicz ja Paul Rübig.

Küsimusele 50 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 51 (Claude Moraes): Euroopa Regionaalarengu Fond.

Danuta Hübner (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Claude Moraes ja Paul Rübig.

Küsimus 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Saarepiirkondi puudutav regionaalpoliitika.

Danuta Hübner vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou ja Georgios Papastamkos.

Küsimus 53 (Glenis Willmott): Ühenduse rahaliste vahendite edendamine piirkondades.

Danuta Hübner vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Glenis Willmott.

Küsimus 54 (Lambert van Nistelrooij): Hollandi Antillide staatus ja struktuurifond.

Danuta Hübner vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Lambert van Nistelrooij.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika